SeznamVyzev.xml

URL: https://ms14opendata.mssf.cz/SeznamVyzev.xml

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Programové období 2014-2020

Zdroj: Seznam výzev ESIF

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Říjen 12, 2017
Vytvořeno Říjen 12, 2017
Formát application/xml
Formát schématu datového zdroje application/xml