Tento katalog již není udržován, aktuální data najdete v NKOD.