Otevřená data Ministerstva pro místní rozvoj a organizací v přímé i nepřímé působnosti: Centrum pro regionální rozvoj, Ústav územního rozvoje, Agentura Czech Tourism, a Státní fond rozvoje bydlení.