Hlavní záložky

Žádosti o výměnu domovních olověných rozvodů. Cílem výměny je snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.