Datové sady

28 datových sad

Seznam žádostí Olověné rozvody 2016

Žádosti o výměnu domovních olověných rozvodů. Cílem výměny je snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis.